Mi a Különbség a Between és az Among Között? Angol Nyelvtan

Mi a Különbség a Between és az Among Között?

Bár két elöljárószó jelentése hasonló, általában nem felcserélhetőek. Az among jelentése: több dolog, hely, személy stb. között: 

– We saw a house among the trees. (Egy házat láttunk a fák között.)

– They were walking among the crowds. (Tömegek között sétáltak.)

– I found the letter among a lot of old documents. (Sok régi dokumentum között találtam meg a levelet.)

– Don’t worry, you’re among friends now. (Ne aggódj, barátok között vagy.)

– The boss was among the last to leave. (A főnök az utolsók között távozott.)

between vs among

A between általában két dolog, hely, személy stb. között lévő dolgokat jelöl:

– There is a restaurant between the station and the post office. – Van egy étterem az állomás és a posta között.

– Peter was sitting between Joe and Mary. (Peter Joe és Mary között ült.)

– My glasses fell down between the desk and the wall. (A szemüvegem az íróasztal és a fal közé esett.)

– Mary’s job is somewhere between a secretary and a personal assistant. (Mary munkája valahol a titkáré és a személyi asszisztensé között van.)

– He flies between London and Paris twice a month. (Havonta kétszer repül London és Párizs között.)

Between working in the office and driving a taxi in the evenings, he didn’t have much time for hobbies. (Amellett, hogy az irodában dolgozik és esténként taxit vezet, nincs sok ideje hobbira.)

Amikor két dolgot jelölünk meg, általában a between-t használjuk. Kettőnél több dolog esetében a betweent jól meghatározható dolgoknál. Az amongot, pedig akkor használjuk, amikor a dolgok vagy személyek pontosan nem meghatározható egységéről vagy csoportról van szó:

– Switzerland lies between Austria, Italy and France. (Svájc Ausztria, Olaszország és Franciaország között fekszik.)

– Britain has certain domination among the European countries. (Nagy-Britanniának van némi meghatározó szerepe Európa országai között.)

– My aunt’s house is between the forest, the river and the village. (A nagynéném háza az erdő, a folyó és a falu között van.)

– Her house is hidden among the trees. (A háza a fák között rejtőzik.)

Tanulj anyanyelvu angol tanarral CTA

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Anastasia Koltai

Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time