Kérdések és Válaszok

VIP Angol Tanárok

TELC Nyelvvizsga Vélemények Tapasztalatok

Egyre több kérdés érkezik hozzánk az államilag elismert, középfokú angol nyelvvizsgákról, mivel egyre több embernek van szüksége rájuk- diplomához, munkához, külföldi munkához. Nézzük, miben különbözik a TELC nyelvvizsga a többi vizsgatípustól. Hol ismerik? Nemcsak államilag elismert, de Európa szerte elismert nyelvvizsga, németországi központtal. Így természetesen az Európában tanulni vagy dolgozni vágyóknak akár ez lehet a […]

Tovább olvasom
causative

Angol Műveltető Szerkezet (Causative) Magyarázattal és Példákkal

Az angol műveltető szerkezettel a cselekvést más személyre irányítjuk, tehát azt nem az alany végzi, hanem valaki mással végezteti. make somebody do something (make + tárgy + főnévi igenév to nélkül) Más személlyel végeztetünk valamit, cselekvésre késztetünk valakit. – The barking dog made the postman run away. – Az ugató kutya elkergette a postást. (A […]

Tovább olvasom
listen vs hear

Listen vagy Hear? Egyszerű Magyarázat Sok Példamondattal

Listen vagy Hear? Egyszerű! Lényeges különbség a két ige között, hogy a hear (= hall, meghall) nem szándékos cselekvést jelent, tehát hallunk valamit, akár akarjuk, akár nem. A listen (= hallgat, figyel, meghallgat) esetében pedig szándékos figyelemről van szó. – Can you hear the birds singing in the garden? Hallod a kertben éneklő madarakat? – I’m […]

Tovább olvasom
fewer vs less

Fewer vagy Less? Gyors Magyarázat + Sok Példa

A fewer a few (amelyet megszámlálható, többes számű főnevekkel használunk) középfoka, a less pedig a little (amelyet általában megszámlálhatatlan, egyes számű főnevekkel használunk) középfoka. – A secretary makes less money than a manager. A titkárnak kevesebb fizetése van, mint az igazgatónak. – Last year we went to the seaside at every weekend, but now we […]

Tovább olvasom
which és that

Mi a Különbség a Which és That között? Mikor Használjuk Őket

A which és that egyeránt szolgálhat vonatkozó névmásként. A that csak kijelölő jelzői mellékmondatban használható, míg a which kijelölő és értelmező jelzői mellékmondatban is. A that személyekre és tárgyakra egyaránt vonatkozhat, a which csak a tárgyakra vonatkozik. – The girl that you saw at the party is my sister. A lány, akit a buliban láttál, a nővérem. – I’ve never read […]

Tovább olvasom
Anastasia Koltai

Can Could Közötti Különbség és Rengeteg Példa

A can és could képességet, megengedést, kérést, ajánlatot vagy lehetőséget kifejező modális segédige. A could eredetileg a can múlt idejű alakja, de a can funkcióinál többre is használható, például feltételes mondatokban. Példák: – She can speak English very well. (képesség) = Ő jól beszél angolul. – I could ride a bike, but I couldn’t swim […]

Tovább olvasom
Nagy Eszter - angol tanar

Mi a Különbség az ‘On Behalf Of’ és az ‘In Behalf Of’ Között?

Az ‘in behalf of’ és az ‘on behalf of’ hasonló kifejezések. Árnyalatni különbség van köztük. “On behalf of” = valakinek a nevében, valaki érdekében Példa: I’m speaking on behalf of the Expert Committee. (A szakértői bizottság nevében beszélek)   “In behalf of” = valakiért, valaki részére, valaki kedvéért Példa: Our organization collected huge amount of money […]

Tovább olvasom
Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time