Fewer vagy Less? Gyors Magyarázat + Sok Példa

fewer vs lessA fewer a few (amelyet megszámlálható, többes számű főnevekkel használunk) középfoka, a less pedig a little (amelyet általában megszámlálhatatlan, egyes számű főnevekkel használunk) középfoka.

– A secretary makes less money than a manager.
A titkárnak kevesebb fizetése van, mint az igazgatónak.

– Last year we went to the seaside at every weekend, but now we have less time.
Tavaly minden hétvégén a tengerparton voltunk, de most kevesebb időnk van.

– There were fewer eggs in the fridge than we had hoped.
Kevesebb tojás volt a hűtőben, mint reméltük.

– I have fewer books than my grandfather.
Kevesebb könyvem van, mint nagyapának.

 

A less névmás közvetlen stílusban többes számú főnevek előtt is állhat, bár ez nem nagyon gyakori:

– These days I’ve got less/fewer problems than I used to have.
Manapság kevesebb problémám van, mint régebben.

 

A less és a fewer determinánsokhoz és névmásokhoz (the, my, this, etc.) az of elöljárószó segítségével kapcsolódhat.

– I wish my wife spent less of her money on expensive clothes.
Szeretném, ha a feleségem kevesebbet költene a pénzéből ruhára.

– There are fewer of us at the college reunions each year.
Minden évben kevesebben vagyunk az évfolyamtalálkozón.

Fewer of the applicants were wearing a tie to the interview than we expected.
Az állásinterjún kevesebb jelölt viselt nyakendőt, mint ahogy vártuk.

– Did you drink half the wine? – No, I drank less of it.
Te ittad meg a fele bort? – Nem, kevesebbet ittam belőle.

 

Az of elöljárószót determináns nélkül álló főnevek előtt természetesen nem használjuk.

– If you want to lose weight, you should eat less chocolate and bread.
Ha fogyni akarsz, kevesebb csokit és kenyeret kellene enned.

Fewer people eat only traditional food these days.
Manapság kevesebben esznek hagyományos ételt.

– Peter has fewer friends than his brother.
Peternek kevesebb barátja van, mint a fivérének.

– I don’t think less time than a week would be enough for this job.
Nem hiszem, hogy egy hétnél kevesebb idő elég lenne erre a munkára.

 

A less és a fewer saját magában, tehát főnév nélkül is állhat, ha egyértelmű a jelentése.

– People go to church nowadays, too, but fewer/less than 50 years ago.
Mostanában is járnak templomba az emberek, de kevesebben, mint ötven évvel ezelőtt.

– If you work less, you will earn less.
Ha kevesebbet dolgozol, kevesebbet keresel.

– Have you brought a basket of apples? – No, we brought fewer/less.
Egy kosár almát hoztál? – Nem, kevesebbet.

– Unfortunately, I often sleep less than enough.
Sajnos gyakran kevesebbet alszom, mint ami elég lenne.

Tanulj angolul kepzett anyanyelvu angol tanarral

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Anastasia Koltai

Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time