Angol Műveltető Szerkezet (Causative) Magyarázattal és Példákkal

Az angol műveltető szerkezettel a cselekvést más személyre irányítjuk, tehát azt nem az alany végzi, hanem valaki mással végezteti.

make somebody do something (make + tárgy + főnévi igenév to nélkül)

Más személlyel végeztetünk valamit, cselekvésre késztetünk valakit.

– The barking dog made the postman run away.
– Az ugató kutya elkergette a postást.
(A postás elfutott az ugató kutya elől.)

– The rain has made the tourists stay in the hotel this morning.
– A turisták ma reggel a szállodában maradtak az eső miatt.
(Az eső arra késztette a turistákat, hogy a szállodában maradjanak.)

– I don’t think she can make her husband buy that expensive ring.
– Nem hiszem, hogy azt a drága gyűrűt meg tudja vetetni a férjével.

– Sad movies always make me cry.
– A szomorú filmek mindig megríkatnak. (Mindig sírok a szomorú filmeken.)

 

have something done (have + tárgy + az ige harmadik alakja)

Elvégeztetünk valamit (valakivel, valahol stb.) a magunk számára

Did you have the car washed yesterday?
– Lemosattad a kocsit tegnap?

– I have my hair cut once in 2-3 months.
– 2-3 havonta vágatom a hajam.

– We’ve had the lawn mowed by the neighbour’s son.
– A szomszéd fiával nyírattuk le a füvet.

– Jane will have the curtains cleaned at the dry cleaner’s tomorrow.
– Jane holnap kitisztíttatja a függönyöket a vegytisztítóban.

 

Megjegyzés: közvetlen stílusban have helyett a get igét is használhatjuk:

– Did you get your hair cut before the weekend?
– Levágattad a hajad a hétvége előtt?

– We must get the house decorated for the wedding.
– Fel kell díszíttetnünk a házat az esküvőre.

 

get somebody to do something (get + tárgy + főnévi igenév to-val)

Elvégeztetünk valamit, cselekvésre ösztönzünk valakit

– Let’s get mother to bake a cake on Sunday.
– Vegyük rá anyát, hogy süssön tortát vasárnap.

– I couldn’t get my sister to wash my dirty overalls.
– Nem tudtam a húgommal kimosatni a piszkos kezeslábasom.

– The tap is leaking, get a plumber to fix it.
– Csöpög a csap, hívj egy szerelőt, hogy javítsa meg.

– She always gets me to help with her homework.
– Mindig elintézi, hogy segítsek a házi feladatában.

Remélem ez a magyarázat hasznos volt. Ha, mégis, felemerült egy kérdésed, írd meg a hozzászólásokban és én örömmel megválaszolom.

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Anastasia Koltai

Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time