Neither do I, So do I használata

Te is szereted az angolt? Én is!  Te sem szereted a nyelvtant? Én sem.  Örülök, hogy egyezik a véleményünk! Ebben a bejegyzésben megmutatom neked, hogyan reagálhatunk mások kijelentéseire, ha mi is ugyanúgy vélekedünk, mint a beszélgető partnerünk.

 • I like English.
 • Me too.
 • I don’t like grammar.
 • Me neither.

 

A fenti példák egyszerűek és bármilyen igeidőben alkalmazhatóak. Csak annyit kell megjegyezni, hogy pozitív mondatoknál a ’Me too.’, tagadó mondatoknál pedig a ’Me neither.’ kifejezést kell használni. Még néhány példa:

 

 • I was born in Budapest.
 • Me too.
 • Budapesten születtem.
 • Én is.

 

 • I’ve been living here for a long time.
 • Me too.
 • Régóta itt élek.
 • Én is.

 

 • I wasn’t born in Budapest.
 • Me neither.
 • Nem Budapesten születtem.
 • Én sem.

 

 • I haven’t been living here for a long time.
 • Me neither.
 • Nem régóta élek itt.
 • Én sem.

 

Mivel kevés dolog egyszerű az életben, ez a történet sem ér itt véget. A ’So do I.’ és Neither do I.’ szerkezetre is kell vessünk egy alapos pillantást, ugyanis ezeket is előszeretettel alkalmazza az angol. Az előbbit kijelentő, az utóbbit tagadó mondatoknál.
Itt már nehezebb a dolgunk, hiszen a ’DO’ helyén bármilyen segédige állhat:

So did I. So have I. Neither can I. Neither will I.

Illetve, a személy is változhat:

So does she. So have they. Neither could Joe. Neither should you.
Nézzük mikor milyen segédigét kell használni.

neither so/do I

neither/so do I

 

EGYSZERŰ JELEN (PRESENT SIMPLE)

 

 • I live in a house.
 • So do I./ So do you./ So do we./ So do they./ So do my parents.
 • Házban élek.
 • Én is./ Te is./ Mi is./ Ők is./ A szüleim is.

 

 • I live in a house.
 • So does he./ So does my brother.
 • Házban élek.
 • Ő is./ A bátyám is.

 

 • I don’t like spinach.
 • Neither do I./ Neither do you./ Neither do we./ Neither do they.
 • Nem szeretem a spenótot.
 • Én sem. / Te sem./ Mi sem./ Ők sem.

 

 • I don’t speak French.
 • Neither does he./ Neither does Tim./ Neither does my wife.
 • Nem beszélek franciául.
 • Ő sem./ Tim sem./ A feleségem sem.

 

Ahogy látjátok, minden személynél a DO-t kellett használni, kivéve, ha egy emberre utalunk. Olyankor a DOES segédigét használjuk.

*Ezzel a jelenséggel már biztos találkoztatok, amikor a kérdő mondatokat tanultátok: Where do I/you/we/they live? Where does he/she/your brother live?
A szórend mindig ugyanaz (ezt majd a többi igeidőben is követni kell):
SO + segédige + SZEMÉLY

NEITHER + segédige + SZEMÉLY

 • They like heavy metal.
 • So does my nephew.
 • Szeretik a heavy metált.
 • Az unokaöcsém is.

 

 • I don’t think he’s right.
 • Neither do I.
 • Nem hiszem, hogy igaza van.
 • Szerintem sem.

 

PAST SIMPLE (EGYSZERŰ MÚLT)

 

Ahol a jelenidőben DO/DOES állt, ott múltidőben használjátok a DID segédigét és már kész is a mondat. Ez minden személyre igaz!

 

 • I grew up in Szeged.
 • So did I.
 • Szegeden nőttem fel.
 • Én is.

 

 • I worked for them last year.
 • So did she.
 • Dolgoztam nekik tavaly.
 • Ő is.

 

 • They learnt a lot from him.
 • So did we.
 • Sokat tanultak tőle.
 • Mi is.

 

 • I didn’t meet him at the party.
 • Neither did I.
 • Nem találkoztam vele a partin.
 • Én sem.

 

 • I didn’t know he was the boss.
 • Neither did he.
 • Nem tudtam, hogy ő a főnök.
 • Ő sem.

 

 • I didn’t go to university.
 • Neither did Claire.
 • Nem jártam egyetemre.
 • Claire sem.

 

BE (AM, IS ARE)

PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS, GOING TO jövőidő

 

Ha az eredeti mondatban létige van, a válaszban is azt használjuk.

I + AM
he/ she/ it + IS
we/ you / they + ARE

 

 • I’m married.
 • So am I.
 • Házas vagyok.
 • Én is.

 

 • She’s crazy.
 • So are you.
 • Ő bolond.
 • Te is az vagy.

 

 • They’re doctors.
 • So are we.
 • Ők orvosok.
 • Mi is azok vagyunk.

 

 • They aren’t doctors.
 • Neither are we.
 • Ők nem orvosok.
 • Mi sem vagyunk azok.

 

 • I’m not interested in politics.
 • Neither am I.
 • Nem érdekel a politika.
 • Engem sem.

 

 • I’m looking for my keys.
 • So am I.
 • Keresem a kulcsom.
 • Én is.

 

 • They’re going to the party.
 • So are we.
 • Ők mennek a buliba.
 • Mi is.

 

 • I’m going to be rich.
 • So am I.
 • Gazdag leszek.
 • Én is.

 

 • We’re going to buy a new car.
 • So are we.
 • Veszünk egy új autót.
 • Mi is.

 

 • I’m not looking forward to seeing her.
 • Neither am I.
 • Nem várom, hogy találkozzak vele.
 • Én sem.

 

 • I’m not taking anyone with me.
 • Neither is Greg.
 • Nem viszek senkit magammal.
 • Greg sem.

 

 • I’m not going to talk to her.
 • Neither am I.
 • Nem fogok hozzászólni.
 • Én sem.

 

 • We’re not going to stay there.
 • Neither are we.
 • Nem fogunk ott megszállni.
 • Mi sem.

 

BE (WAS, WERE)

PAST SIMPLE AND CONTINUOUS

 

Ha az eredeti mondatban WAS vagy WERE van, a válaszban is azt használjuk.
I/ he/ she/ it + WAS
we/ you/ they + WERE

 

 • I was born in 1985.
 • So was I.
 • 1985-ben születtem.
 • Én is.

 

 • They were there when the accident happened.
 • So were we.
 • Ott voltak, amikor a baleset történt.
 • Mi is.

 

 • He was a doctor before he retired.
 • So was my husband.
 • Orvos volt mielőtt nyugdíjba ment.
 • A férjem is.

 

 • We were  watching TV when it happened.
 • So were we.
 • Tévéztünk, amikor történt.
 • Mi is.

 

 • I was skiing when I I broke my leg.
 • So was I.
 • Síeltem, amikor eltört a lábam.
 • Én is.

 

 • I wasn’t born here.
 • Neither was I.
 • Nem itt születtem.
 • Én sem.

 

 • She  wasn’t there.
 • Neither was my friend.
 • Ő nem volt ott.
 • A barátom sem.

 

 • I wasn’t listening to him.
 • Neither was I.
 • Nem figyeltem rá.
 • Én sem.

 

 • They weren’t helping at all.
 • Neither were you.
 • Egyáltalán nem segítettek.
 • Ti sem.

 

HAVE, HAS

PRESENT PERFECT SIMPLE AND CONTINUOUS, HAVE GOT

 

Ha az eredeti mondatban HAVE vagy HAS van, a válaszban is ezeket használjuk.

I/ you/ we/ they + HAVE
he/ she/ it + HAS

 

 • I’ve been married for a long time.
 • So have I.
 • Régóta házas vagyok.
 • Én is.

 

 • They’ve bought a new car.
 • So have we.
 • Vettek egy új autót.
 • Mi is.

 

 • I have known Janet since I was a child.
 • So has my wife.
 • Gyerekkorom óta ismerem Janetet.
 • A feleségem is.

 

 • I’ve been learning all day.
 • So have I.
 • Egész nap tanultam.
 • Én is.

 

 • I’ve been working here for two years.
 • So has he.
 • Két éve dolgozom itt.
 • Ő is.

 

 • I’ve got two sisters.
 • So have I.
 • Két lánytestvérem van.
 • Nekem is.

 

 • She’s got blond hair.
 • So has my wife.
 • Szőke haja van
 • A feleségemnek is.

 

 • I’ve never been to Germany.
 • Neither have I.
 • Sosem jártam még Németországban.
 • Én sem.

 

 • I haven’t been playing tennis for long.
 • Neither have I.
 • Nem teniszezem régóta.
 • Én sem.

 

 • She hasn’t been working very much lately.
 • Neither has he.
 • Nem dolgozott túl sokat mostanában.
 • Ő sem.

 

 • I haven’t got my mobile with me.
 • Neither have I.
 • Nincs nálam a mobilom.
 • Nálam sincs.

 

 • I haven’t got blue eyes.
 • Neither has he.
 • Nincs kék szemem.
 • Nekem sem.

 

CAN, COULD, WILL, WOULD, SHOULD, MUST

Ha az eredeti mondatban valamelyik fenti segédige szerepel, a válaszban ugyanazt kell alkalmazni. Ezekben az esetekben, nincs formai eltérés a személyek között.

 • I can ski.
 • So can I.
 • Tudok síelni.
 • Én is.

 

 • I can cook really well.
 • So can my wife.
 • Nagyon jól tudok főzni.
 • A feleségem is.

 

 • I could ski when I was six.
 • So could I.
 • Hatévesen tudtam síelni.
 • Én is.

 

 • I will move to the country as soon as I can.
 • So will I.
 • Vidékre költözöm amint csak lehet.
 • Én is.

 

 • I’ll be working this time tomorrow.
 • So will he.
 • Holnap ilyenkor dolgozni fogok.
 • Ő is.

 

 • I would like to buy a new car.
 • So would I.
 • Szeretnék venni egy új autót.
 • Én is.

 

 • They would move to Spain if they could.
 • So would we.
 • Spanyolországba költöznének, ha tehetnék.
 • Mi is.

 

 • I should do more exercise.
 • So should I.
 • Többet kéne mozognom.
 • Nekem is.

 

 • I must see a doctor.
 • So must he.
 • Muszáj elmennem egy orvoshoz.
 • Neki is.

 

 • I can’t sing.
 • Neither can I.
 • Nem tudok énekelni.
 • Én sem.

 

 • They couldn’t pay.
 • Neither could we.
 • Nem tudtak fizetni.
 • Mi sem.

 

 • I won’t leave this town.
 • Neither will I.
 • Nem hagyom itt ezt a várost.
 • Én sem.

 

 • I wouldn’t do anything.
 • Neither would I.
 • Én nem tennék semmit.
 • Én sem.

 

 • You shoudn’t talk to her.
 • Neither should you.
 • Nem kéne beszélned vele.
 • Neked sem.

 

 • I mustn’t tell anyone.
 • Neither must I.
 • Nem szabad elmondanom senkinek.
 • Nekem sem.

 

Remélem sokat tanultatok a fentiekből és ezekután könnyedén tudtok reagálni hasonló mondatokra beszélgetés közben. Ha valamit nem értetek, kérdezzetek nyugodtan! Ha még maradt egy kis időtök, nézzetek be ide is további példákért.

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Makkos Melinda

Get Our Cool English Lessons For Free
 • Join over 10.000 subscribers
 • Get super materials and tips
 • Don’t waste your time