As Soon As És As Well As Használata

AS… AS szerkezet

Ha már tudjátok, hogyan kell különböző dolgokat összehasonlítani angolul, itt az ideje annak, hogy azonos dolgokról is megtanuljatok beszélni.
A különbségek jelöléséhez számos szabályt meg kell jegyezni: hány szótagos egy melléknév, milyen betűre végződik stb.
A jó hír az, hogy az as/as (olyan, mint) szerkezet használatakor, a melléknévvel semmi dolgunk- nem kap semmilyen végződést. Tehát csak be kell szúrnunk a két ‘AS’ közé.

as as

AS + melléknév + AS

– I’m as tall as my sister.
Olyan magas vagyok, mint a nővérem.

– Your dog is as intelligent as mine.
– A kutyád olyan okos, mint az enyém.

– My parents are as happy as we are.
– A szüleim olyan boldogok, mint mi.

– My first day at work was as exciting as the last one.
– Az első napom a munkában olyan izgalmas volt, mint az utolsó.

Természetesen tagadhatjuk is a hasonlóságot:

– I’m not as tall as my sister.
– Nem vagyok olyan magas, mint a nővérem.

– Your dog isn’t as intelligent as mine.
– A kutyád nem olyan okos, mint az enyém.

– My parents aren’t as happy as we are.
– A szüleim nem olyan boldogok, mint mi.

– My first day at work wasn’t as exciting as the last one.
– Az első napom a munkában nem volt olyan izgalmas, mint az utolsó.

Az as…as szerkezet használható határozószavakkal is- ezek a ’hogyan?’ kérdésre adnak választ.

– I can drive as safely as my husband.
– Olyan biztonságosan vezetek, mint a férjem.

– I speak English as well as you.
– Olyan jól beszélek angolul, mint te.

Az ’as well as’ kifejezésnek önálló jelentése is van: továbbá.

– She’s a great colleague as well as a fantastic friend.
– Ő remek kolléga, továbbá fantasztikus barát is.

Az ’as soon as possible’ kifejezés is nagyon gyakori, jelentése: amint csak lehetséges.

– Please call back as soon as possible.
– Kérlek hívj vissza, amint csak lehetséges.

Emailben gyakran használt rövidítése: asap.

– Please call back asap.

Remélem hasznosnak találtátok a magyarázatot. Ha további példákra is kíváncsiak vagytok, kattintsatok ide. Ha pedig valamit nem értetek, írjatok nyugodtan hozzászólást- szívesen válaszolok a kérdéseitekre.

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Makkos Melinda

Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time