Angol Igeidők! Összefoglalva: Magyarázatokkal és Példamondatokkal

Az angol igeidők összefoglalása

Az igeidő és az igeszemlélet két különböző nyelvtani kategória, de a kettő mindig együtt jelentkezik az adott szerkezetben. Az angolban 6 igeidő és 2 igeszemlélet van.

Tenses: present (jelen) present perfect
past (múlt) past perfect
future (jövő) future perfect
Aspects: common (általános)
progressive (vagy continuous – folyamatos)

Az igeidő és igeszemlélet kapcsán a következő szerkezetekről beszélhetünk.

(Megjegyzés: a folyamatos szemléletre a progressive mellett a continuous szót is használhatjuk.)

 

Present Simple

(present tense + common aspect)

1. Szokásos, rendszeres cselekvés:

I usually go fishing at weekends.. – Hétvégén általában horgászni megyek.

She never puts milk in her tea. – Sosem tesz tejet a teájába.

My father plays the violin. – Az apám hegedül.

We sometimes go to the cinema on Friday. – Pénteken néha moziba megyünk.

Do you ever walk in the wood? – Szoktál az erdőben sétálni?

 

2. Általános létezés, tényközlés:

An ostrich has two legs. – A struccnak két lába van.

The earth goes round the sun. – A Föld a Nap körül kering.

Water is liquid at room temperature. – A víz szobahőmérsékleten folyékony.

 

3. Események – színház, sport stb. – közvetítése:

Johnson takes the ball, he bounces it to the floor, then he throws and scores two points

– Johnson fogja a labdát, a földre pattantja, aztán két pontot dob.

 

Present Progressive
(present tense + progressive aspect)

1. Most, a beszéd pillanatában folyó cselekvés vagy esemény:

I’m watching a film on TV now. – Most filmet nézek a tévében.

Watch out, a car’s coming. – Vigyázz, jön egy autó.

Are the boys sleeping upstairs? – A fiúk alszanak fenn?

 

2. Mostanában, de nem feltétlenül ebben a pillanatban folyó cselekvés:

He’s studying Spanish and German. – Spanyolul és németül tanul.

They’re going to a business course. – Üzleti tanfolyamra járnak.

Are you visiting museums in our city? – Múzeumokat látogatsz a városunkban?

 

3. Konkrét terv a közeli jövőre:

I’m travelling to Paris tomorrow. – Holnap Párizsba utazom.

My son is taking his girlfriend to dinner tonight. – A fiam ma este vacsorázni viszi a barátnőjét.

Where are you going on holiday this year? – Az idén hova mentek nyaralni?

 

Past Simple
(past tense + common aspect)

A múltban történt cselekvés, esemény:

I had lunch with Mrs Robinson yesterday. – Tegnap Mrs Robinsonnal ebédeltem.

Mother didn’t go to work on Tuesday. – Anya kedden nem ment dolgozni.

Where did you do the shopping this morning? – Reggel hol vásároltatok?

She didn’t travel anywhere last year. – Tavaly sehova sem utazott.

 

Past Progressive
(past tense + progressive aspect)

A múltban folyamatban lévő cselekvés:

I was working in the garden when my sister arrived. – A kertben dolgoztam, amikor a nővérem megérkezett.

We were watching a film at ten last night. – Tegnap este tízkor filmet néztünk.

She was playing with the kids from eight to nine. – Nyolctól kilencig a gyerekekkel játszott.

 

Present Perfect Simple
(present perfect tense + common aspect)

1. Megtörtént, eredménnyel járó cselekvés:

Sorry, I’ve parked at the wrong place. – Bocsánat, rossz helyre parkoltam.

Have you printed the letters (yet)? – Kinyomtattad (már) a leveleket?

We haven’t done the rooms yet. – Még nem takarítottuk ki a szobákat.

He has already repaired the lawn-mower. – Már megjavította a fűnyírót.

 

2. A beszéd pillanatával azonos időkörben történt cselekvés:

Our friends have visited us four times this summer. – A barátaink négyszer látogattak meg ezen a nyáron.

I haven’t been to the cinema lately. – Mostanában nem voltam moziban.

Have you been on holiday this year? – Voltál az idén nyaralni?

 

3. A múltban történt cselekvés, (időpont megjelölése nélkül):

Jane has already been to Italy. – Jane már volt Olaszországban.

Have you ever swum in this lake? – Fürödtél már ebben a tóban?

Where have you been? – Hol voltál?

 

4. A múltban kezdődött, a jelenben is folyó cselekvés:

The Simpsons have lived here for eight years. – Simpsonék nyolc éve laknak itt.

He has driven a car since 2002. – 2002 óta vezet autót.

How long have you worked here?- Mióta dolgozol itt?

 

Present Perfect Progressive
(present perfect tense + progressive aspect)

A múltban kezdődött, a jelenben is folyó cselekvés (a folyamat hangsúlyozásával):

They’ve been staying in this hotel for ten days. – Tíz napja laknak ebben a szállodában.

He has been mowing the lawn all this morning. – Egész reggel füvet nyír.

What have you been doing lately? – Mit csináltál mostanában?

 

Past Perfect Simple
(past tense + common aspect)

Cselekvés vagy esemény a múltban egy másik előtt:

She said she had written three letters the day before. – Azt mondta, három levelet írt az előző nap.

They had lived in York before they moved to Liverpool. – Yorkban laktak, mielőtt Liverpoolba költöztek.

Had you locked the door before you left? – Bezártad az ajtót, mielőtt elmentél?

 

Past Perfect Progressive
(past perfect tense + progressive aspect)

Cselekvés vagy esemény a múltban egy másik előtt (a folyamat hangsúlyozásával):

He said he had been mowing the lawn all that morning. – Azt mondta, egész reggel füvet nyírt.

They had been working for the same company for a long time before they changed jobs. – Sokáig ugyanannál a cégnél dolgoztak, mielőtt állást váltottak.

How long had they been living in York before they moved to Liverpool? – Mennyi ideig laktak Yorkban, mielőtt Liverpoolba költöztek?

 

Future Simple
(future tense + common aspect)

Cselekvés, esemény vagy tény a jövőben:

I will be thirty years old next year. – Jövőre harminc éves leszek.

We’ll meet them at the station at six. – Hatkor találkozunk velük az állomáson.

How will you cross the channel? – Hogy fogtok átkelni a csatornán?

 

Future Progressive
(future tense + progressive aspect)

Cselekvés vagy esemény a jövő adott pillanatában:

This time tomorrow we will be flying to Los Angeles. – Holnap ilyenkor Los Angeles felé fogunk repülni.

What will you be doing at six tomorrow? – Holnap hatkor mit fogsz csinálni?

I’ll be playing tennis from seven to nine. – Héttől kilencig teniszezni fogok.

 

Future Perfect Simple
(future perfect tense + common aspect)

A jövő adott pillanatáig befejeződött cselekvés vagy esemény:

I will have done this work by the end of next week. – A jövü hét végére (már) befejezem ezt a munkát.

Will they have arrived by the time we return? – Megérkeznek (már), mire visszajövünk?

She will have taken three exams by next Tuesday. – Jövő keddre már három vizsgát tett.

 

Future Perfect Progressive
(future perfect tense + progressive aspect)

A jövő adott pillanatáig befejeződött cselekvés vagy esemény (a folyamat hangsúlyozásával):

We will have been staying here for a week tomorrow. – Holnap már egy hete leszünk itt.

How long will you have been living here by this time next year? – Jövő ilyenkor már mennyi ideje fogtok itt lakni?

I’ll have been playing the guitar for ten years by next year. – Jövőre már tíz éve fogok gitározni.

Ha tetszett a magyarázat vagy kérdésed van, kérlek, írd meg a kommentekbe vagy oszd meg ezt a leckét a barátaiddal!

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Anastasia Koltai

Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time