8 Angol Étel Kifejezés Magyarázattal és Példával [Infografika]

– I think Jane will do well in her finals. She has always been a kind of egghead from elementary school all the way through college.

– Azt hiszem, Jane-nek nagyon jól sikerül majd a záróvizsga. Már az általános iskolától kezdve egészen a főiskoláig látszott, hogy milyen értelmes.

 

2. “Big cheese” – nagy menő, fontos, befolyásos ember

– Do you know Peter? He’s a big cheese at the company, he may help you to get a good job there.

– Ismered Petert? Nagy menő a cégnél, talán segít ott jó állást kapni.

 

3. “Couch potato” – tévékrumpli, lusta ember, akik állandóan tévét néz

– My uncle is a couch potato, you never see him without the remote control in his hand.

– A nagybátyám tévékrumpli, sose látni őt a távirányító nélkül.

 

4. “Tough cookie” – határozott, erős ember, nehézfiú

– There is a tough cookie on the phone, he insists to talk to the manager, shall I put him through?

– Egy nehézfiú van a telefonnál, mindenképpen az igazgatóval akar beszélni, odakapcsoljam?

 

5. “Top banana” – főnök, vezér

– I don’t know when we’ll finish, ask Jack, he’s the top banana here.

– Nem tudom, mikor végzünk, kérdezd meg Jacket, ő itt a főnök.

 

6. “Bad apple” – bajkeverő, bűnöző, szélhámos

– He’s a real bad apple. If I were you, I wouldn’t let my daughter go out with him.

– Nagy bajkeverő, a helyedben nem engedném, hogy a lányom vele járjon.

 

7. “Sour grapes” – savanyú (a) szőlő

– The losers say they don’t mind that they couldn’t win the cup, but I’m sure this is only sour grapes.

– A vesztesek azt mondják, nem baj, hogy nem tudták megnyerni a kupát, de biztos vagyok benne, hogy savanyú a szőlő.

 

8. “Lemon law” – citromtörvény, amerikai törvény, amely hibás árukat vásárlóknak biztosít jogorvoslatot

– Unfortunately his new car had an engine defect, but he received a complete refund in accordance with the lemon law.

– Sajnos az új autója motorhibás volt, de a citromtörvény értelmében teljes visszatérítést kapott.

Tanulj anyanyelvu angol tanarral Skype-on

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Anastasia Koltai

Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time