Szenvedő Szerkezet Használata

A Passive Voice, azaz a Szenvedő Szerkezet használata nem kell, hogy szenvedés legyen. A magyar nyelvben is létezik ez az alak, csak leszoktattak róla minket az iskolában.

Ki van festve, fel lesz építve, el lett adva. Az ilyen és hasonló mondatok hallatán a magyartanárok, teljes joggal, grimaszolni szoktak és a ’magyarosabb’ megoldást várják: kifestették, fel fog épülni, eladták. A lényeg, hogy egyik verzióból sem derül ki, ki is követte el a dolgot. Mert nem az a fontos. Hanem az, hogy megtörtént a dolog vagy sem. Ez a fő oka annak, hogy egyáltalán létezik ez a szerkezet.

 • This bridge was built two years ago.
 • Két éve épült ez a híd.

 

Ki építette? Nem fontos, biztosan elég sokan dolgoztak rajta. A lényeg, hogy két évvel ezelőtt elkészült a híd és most itt áll.

 • This bridge was designed by John Smith.
 • Ezt a hídat John Smith tervezte.

 

Ebből a mondatból ugyan kiderül ki tervezte a hídat, de még mindig a híd áll a mondandóm középpontjában. Ha John Smith-ről mesélnék, akkor ő lenne ’fontosabb’ mint a híd és ezt mondanám:

 • John Smith designed this bridge.
 • John Smith tervezte ezt a hídat.

 

Ez utóbbi példa, már nem Passive, hanem Active Voice-ban van, mert John Smith bizony csinált valamit. A híd viszont nem csinált semmit, csak elszenvedte a történéseket.

The-Passive-Voice

SZERKEZET

ALANY + BE valamelyik alakja + IGE harmadik alakja (Past Participle)

Olvassátok el az alábbi (magyartalan) magyar mondatokat, majd hasonlítsátok össze őket az angol megfelelőjükkel. Ha megértitek a logikáját, egyáltalán nem kell majd szabályok tanulásával vesződnötök.

 • A Fiat autók Olaszországban vannak készítve. (általában)
 • Az autóm éppen szerelve van. (most)
 • Az első autó több mint 100 évvel ezelőtt volt elkészítve. (a múltban)
 • Azóta több millió Fiat autó lett elkészítve. (mostanáig)
 • Az autóm meg lett szerelve. (mostanra)
 • Jövőre egy új modell lesz piacra dobva. (a jövőben)
 • Márciusra piacra lesz dobva. (a jövőben- addigra)
 • Százezer autó lesz készítve. (jövő- terv)
 • A kisteherautók áruszállításra lehetnek használva. (lehetséges)
 • A fékek ellenőrizve kell legyenek minden évben. (kötelező)
 • A jogosítványod el kéne legyen véve. (kéne)

 

 • Fiat cars are made in Italy.
 • My car is being repaired.
 • The first car was made more than a hundred years ago.
 • Millions of Fiat cars have been made since then.
 • My car has been repaired.
 • A new model will be launched next year.
 • It will have been launched by March.
 • One hundred thousand cars are going to be made.
 • Vans can be used for transporting goods.
 • The brakes must be checked eyery year.
 • Your driving licence should be taken away.

 

Tehát, amire figyelni kell, az a BE (létige) megfelelő alakja: van, volt, lesz.
Ami egyik idősíkban sem változik, az az ige harmadik alakja: made/repaired/launched/checked/ taken, azaz készítve/szerelve/piacra dobva/ellenőrizve/véve.

LÉTIGE lehetséges alakjai

 • am/ is/ are/ am not/ isn’t/ aren’t (jelen- általában)
 • am being/ is being/ are being/ am not being/ isn’t being/ aren’t being (jelen- épp most)
 • was/ were (múlt)
 • was being/ were being (múlt- épp akkor)
 • has been/ have been (mostanáig, mostanra)
 • will be (jövő- lehetőség, előrejelzés)
 • will have been (jövő- addigra)
 • is going to be/ are going to be/ isn’t going to be/ aren’t going to be (jövő- terv)
 • can be (lehetőség)
 • must be/ have to be, has to be (kötelező)
 • should be (kéne)

KÉRDÉSEK fordított szórenddel

 • Are Fiat cars made in Italy?
 • Is your car being repaired?
 • When was the first car made?
 • How many cars have been made since then?
 • Has your car been repaired?
 • When will the new model be launched?
 • Will it have been launched by March?
 • How many cars are going to be made?
 • Can vans be used for transporting goods?
 • How often must the brakes be checked?
 • Should your licence be taken away?

FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSA

A szenvedő szerkezet használatával elkerülhetjük, hogy meg kelljen nevezni ki követett el valamit. Vagy esetleg azt, hogy ki nem végezte el a teendőit:

 • Sorry, Mum. Your favourite vase was broken while you were out.
 • Sajnálom, anyu. Eltört a kedvenc vázád, amíg nem voltál itthon. (nem kellett eláruljam ki törte el)

 

 • Have you fixed the sink?
 • No, it hasn’t been fixed yet.
 • Megjavítottad a mosogatót?
 • Nem, még nem lett megjavítva. (nem az én hibám, én nem is szerepelek a mondatban!)

 

Tehát a lényeg: valami meg van csinálva, meg volt csinálva, meg lesz csinálva. Válasszátok ki a megfelelő létigét és az ige harmadik alakját. További példákért és angolnyelvű magyarázatért, látogassatok el ide. Továbbra is várom a kérdéseiteket és a kéréseiteket. Miről szeretnétek legközelebb olvasni?

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Makkos Melinda

Get Our Cool English Lessons For Free
 • Join over 10.000 subscribers
 • Get super materials and tips
 • Don’t waste your time