Listen vagy Hear? Egyszerű Magyarázat Sok Példamondattal

Listen vagy Hear? Egyszerű! Lényeges különbség a két ige között, hogy a hear (= hall, meghall) nem szándékos cselekvést jelent, tehát hallunk valamit, akár akarjuk, akár nem. A listen (= hallgat, figyel, meghallgat) esetében pedig szándékos figyelemről van szó.

– Can you hear the birds singing in the garden?
Hallod a kertben éneklő madarakat?

– I’m listening, but I can’t hear anything.
Figyelek, de nem hallok semmit.

– We heard a terrible noise when the cars crashed in front of our house.
Szörnyű zajt hallottunk, amikor az autók összeütköztek a házunk előtt.

Listen, some fine jazz music is played in the neighbour’s flat.
Figyelj, a szomszéd lakásában valami jó kis jazz szól.

– Have you heard the news? Peter has married a millionaire’s daughter.
Hallottad a híreket? Peter egy milliomos lányát vette feleségül.

– Turn on the radio, please. I’d like to listen to the news.
Légy szíves, kapcsold be a rádiót, szeretném meghallgatni a híreket.

 

Amikor a listen után azt is megmondjuk, hogy mit hallgatunk, a tárgy elé tesszük a “to” elöljárószót.

– He listens to the news on the radio every morning.
Minden reggel meghallgatja a híreket a rádióban.

– Everybody listened carefully to the old man’s story.
Mindenki figyelmesen hallgatta az öregember történetét.

– You can get in trouble if you don’t listen to your teacher.
Bajba kerülhetsz, ha nem figyelsz a tanárodra.

 

A hear igét akkor is használhatjuk (általában a múltra vonatkozóan), amikor figyelmesen (meg)hallgatunk valamit vagy valakit, de inkább a hallás ténye vagy a hallottak tartalma fontos, nem a cselekvés.

– I heard a very interesting speech on the radio last night.
Tegnap este nagyon érdekes beszédet hallottam a rádióban.

– We heard David Bowie live when we were in London.
Amikor Londonban voltunk, élőben hallottuk David Bowie-t.

Tanulj anyanyelvu angol tanarral CTA

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Anastasia Koltai

Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time