Despite vagy Although Használta

Mi a különbség a DESPITE és az ALTHOUGH között?

A két kötőszó jelentése nagyon hasonló. Mindkettő ellentétet jelöl: annak ellenére, habár.
Viszont a mondatok, amelyekben szerepel a két szó, nagyon is különböznek szerkezetileg.
Egy (azaz két) könnyen megjegyezhető szabályra kell csak ügyelni.

Despite vagy Although Használta

1. DESPITE + FŐNÉV

VALAMINEK az ellenére

Despite my best efforts, I didn’t pass the exam.
– Az erőfeszítéseim ellenére sem mentem át a vizsgán.
(Főnév követi a ’despite’ szót: effort/erőfeszítés.)

Despite the fact that I had done my best, I didn’t pass the exam.
– A tény ellenére, hogy beleadtam mindent, nem mentem át a vizsgán.
(Főnév követi a ’despite’ szót: fact/ tény.)

Despite having done my best, I didn’t pass the exam.
– A ’mindent-beleadásom’ ellenére, nem mentem át a vizsgán.
(Főnév követi a ’despite’ szót: having done. Ez a ’have done’ főnevesített formája.)

* a DESPITE szó helyett az IN SPITE OF kifejezést is használhatjuk

2. ALTHOUGH + ALANY + IGE

habár/annak ellenére, hogy VALAKI VALAMIT CSINÁL

Although I had done my best, I didn’t pass the exam.
– Habár mindent beleeadtam, nem mentem át a vizsgán.
(I + HAD DONE azaz ALANY és IGE követi az ’although’ szót.)

– Although my teacher had advised me to revise for the exam, I went out with my friends.
– Habár a tanárom azt tanácsolta, hogy tanuljak a vizsgára, én elmentem szórakozni a barátaimmal.
( MY TEACHER + HAD ADVISED azaz ALANY és IGE követi az ’although’ szót.)

– My mother was disappointed with me although she hadn’t expected me to pass.
– Az édesanyám csalódott bennem, annak ellenére, hogy nem számított rá, hogy átmegyek.
(SHE + HADN’T EXPECTED azaz ALANY és IGE követi az ’although’ szót.)

*az ALTHOUGH szó helyett az EVEN THOUGH kifejezést is használhatjuk

Remélem hasznosnak találtátok a magyarázatomat. Ha bármilyen kérdésetek lenne, nyugodtan tegyétek fel a hozzászólások között. Szívesen fogok segíteni.

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Makkos Melinda

Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time