Családtagok Angolul + 57 Szó és Kifejezés Példamondatokkal

Családtagok Angolul
[table caption=”” width=”700″ colwidth=”20|100|50″ colalign=”left|left|left|left|right”]

Male,Female,Relationship
father,mother,parent
son,daughter,child
husband,wife,spouse
brother,sister,sibling
grandfather,grandmother,grandparents
grandson,granddaughter,grandchild
uncle,aunt,parent’s sibling
nephew,niece,sibling’s child
cousin,cousin,aunt’s/uncle’s child
[/table]

Alap szavak a családról

father – apa

mother – anya

parent – szülő

son – valaki fia

daughter – valaki lánya

husband – férj

wife – feleség

spouse – házastárs

brother – fiútestvér, fivér, báty, öcs

sister – lánytestvér, nővér, húg

sibling – testvér

elder brother/sister – báty/nővér

younger brother/sister – öcs/húg

grandfather – nagyapa

grandmother – nagyanya

grandparent – nagyszülő

great grandfather – dédapa

great grandmother – dédanya

grandson – (fiú)unoka

granddaughter – (lány)unoka

grandchild – unoka

uncle – nagybáty, nagybácsi

aunt – nagynéni

nephew – unokaöcs (nagybácsié, nagynénié)

niece – unokahúg (nagybácsié, nagynénié)

cousin – unokatestvér

stepfather – nevelőapa, mostohaapa

stepmother – nevelőanya, mostohaanya

stepbrother – féltestvér (fiú)

stepsister – féltestvér (lány)

stepson – nevelt gyermek, mostohagyermek (fiú)

stepdaughter – nevelt gyermek, mostohagyermek (lány)

father-in-law – após

mother-in-law – anyós

brother-in-law – sógor

sister-in-law – sógornő

son-in-law – vő

daughter-in-law – meny

boyfriend – barát (lányé, akivel jár)

girlfriend – barátnő (fiúé, akivel jár)

widow – özvegy (nő)

widower – özvegy (férfi)

bachelor – agglegény

spinster – vénlány

single – egyedülálló, szingli

 

Szavak és kifejezések példákkal

1. baby – kisgyerek, csecsemő

 – I always do some housework when the baby is sleeping in the afternoon.

– Mindig végzek valamennyi házimunkát, amikor a gyerek alszik délután.

2. infant – csecsemő

– My sister is 14 years old, but sometimes she acts like an infant.

– A húgom 14 éves, de néha csecsemőként viselkedik.

3. toddler – totyogó, kisgyerek

Toddlers can walk, but they don’t always talk yet.

– A togyogók tudnak járni, de nem mindig beszélnek még.

4. marriage – házasság

– She only has a stepdaughter from her husband’s first marriage, but she likes her as her own.

– Csak egy nevelt lánya van a férje első házasságából, de úgy szereti, mint a sajátját.

5. marry (sb), get married to sb – házasságot köt, feleségül vesz, férjhez megy

– My father was 29 and my mother was 25 when they got married.

– Apám 29, anyám 25 éves volt, amikor összeházasodtak.

6. go out (with sb) – jár vkivel

– My parents had been going out for two years before they got married.

A szüleim két évig jártak együtt, mielőtt összeházasodtak.

– My mother doesn’t like that I go out with Tom; she says he’s too old for me.

Anyukámnak nem tetszik, hogy Tommal járok, azt mondja, túl idős hozzám képest.

7. get engaged – eljegyzést köt

– Imagine, my sister has just got engaged to a footballer, they’re planning to get married in the summer.

Képzeld el, a nővérem eljegyezte magát egy futballistával, nyárra tervezik az esküvőt.

8. wedding – esküvő

9. bride – menyasszony, fiatalasszony (közvetlenül az esküvő előtt és után)

10. (bride)groom – vőlegény (közvetlenül az esküvő előtt és után)

– The prince’s wedding ceremony will take place in the cathedral. Then the bride and the groom will be taken to the wedding reception in an open Rolls Royce.

A herceg esküvője a székesegyházban lesz. Azután a menyasszonyt és a vőlegényt nyitott Rolls Royce-szal viszik az esküvői fogadásra.

11. honeymoon – nászút, mézeshetek

– We couldn’t go to the Bahamas on honeymoon, but we felt sitting on the top of the world even in a campsite at the local lake.

Nem tudtunk a Bahamákra menni nászútra, de a helyi tó mellett lévő kempingben is csúcsul éreztük magunkat.

12. divorce – válás, elválik

– Unfortunately, very many marriages end in a divorce in our country.

Sajnos az országunkban sok házasság végződik válással.

– She divorced her husband immediately when she learned he had a secret girlfriend.

Azonnal elvált a férjétől, amikor megtudta, hogy titkos barátnője van.

– My friend and his wife got divorced at last, after long years of quarrel and disagreement.

A barátom és a felesége végül elvált sokéves veszekedés és egyet nem értés után.

Tanulj anyanyelvű angol tanarral CTA

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Anastasia Koltai

Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time