Can Could Közötti Különbség és Rengeteg Példa

Can couldA can és could képességet, megengedést, kérést, ajánlatot vagy lehetőséget kifejező modális segédige.

A could eredetileg a can múlt idejű alakja, de a can funkcióinál többre is használható, például feltételes mondatokban.

Példák:
– She can speak English very well. (képesség)
= Ő jól beszél angolul.

– I could ride a bike, but I couldn’t swim when I was seven years old. (képesség)
= Tudtam biciklizni, de nem tudtam úszni, amikor 7 éves voltam.

– You can have a coffee break after you type these letters. (megengedés)
= Tarthatsz kávészünetet miután megírtad ezeket a leveleket.

Could I have some more salad with the meat? (kérés)
= Kérhetek salátát hússal?

Can I help you? Can I carry your bag? (ajánlat)
= Segíthetek? Vihetem a táskáját?

– It could rain this afternoon. (lehetőség)
= Eshet az eső ma délután.

– This can’t be true. (negative lehetőség)
= Ez nem lehet igaz.

– We could get there in time if you were driving a bit faster. (feltétel + képesség/lehetőség)
= Oda érhettünk volna időben, ha kicsit gyorsabban vezetsz.

 

A can és could segédigét folyamatos jelen kifejezésére is használjuk az érzékelést jelentő (see = lát, hear = haé, feel = érez, taste = kóstol, smell = szagol stb.) és az understand = ért, remember = emlékszik, stb. típusú igéknél:

Can you see the woman standing over there?
= Látod a hölgyet, aki ott áll?

– We were so near the sea that I could hear the seagulls.
= Annyira közel voltunk a tengerhez, hogy hallottam a sirályokat.

– When she entered the kitchen, she could smell something burning.
= Amikor belépett a konyhába, azt érezte, hogy valami ég.

– I put my keys to a safe place before swimming, but now I can’t remember where.
= Biztonságos helyre raktam le a kulcsaimat úszás előtt, de most nem emlékszem hova.

She couldn’t understand what the foreigner was saying.
= Nem értette, mit mond a külföldi.

 

A could a can múlt idejű alakjaként múltbeli általános képesség kifejezésére utal és függő beszédben használható:

– When she was younger, she could work for ten hours without stopping.
= Amikor fiatal volt, 10 órán keresztül tudott dolgozni egyfolytában.

– He said he could get his wife to come to the football with us.
= Azt mondta, rátudja venni a feleségét, hogy eljöjjön focimeccsre velünk.

 

Egyszeri alkalomhoz kapcsolódó képesség kifejezésére csak tagadó mondatban használjuk:

– How many goals were you able to score on Sunday?

– They managed to get to the station in ten minutes by taking a taxi.

– I was able to find all the words in the dictionary, still I couldn’t translate the text.

 

Kérésben, utasításban és javaslatban a could udvariasabb, mint a can:

– Can I use your phone?

– Could you please do me a favour?

– Do you think you could help me for a few minutes?

– Do the washing first, then you can clean your room.

– When you’ve finished the letter, you could translate this article, if you like.

– If you haven’t got anything to do this afternoon, you could clean the car.

 

Engedély kérésekor a could udvariasabb, mint a can. Engedélyadásra a could-ot nem használjuk:

– Can/Could I ask you something? – Yes, of course you can. 

– You can go now if you want to.

– Can I stay here for another hour? – No, I’m afraid you can’t.

Tanulj angolul kepzett anyanyelvu angol tanarral

 

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Anastasia Koltai

Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time