Can Could Able to használata

We can do it!
Yes, we can.
I can’t stop loving you.
I can get no satisfaction.

Ismerősek a fenti idézetek? A ’CAN’ szó nagyon gyakori az angolban és több funkciója is van. Vegyük sorra őket.

Can Could Able to használata

 

KÉPESSÉG

’I can cook really well.’
’Can you cook?’
’Yes, I can.’
’She can’t cook at all.’

’Nagyon jól tudok főzni.’
’Te tudsz főzni?’
’Igen tudok.’
’Ő egyáltalán nem tud főzni.’

’Can your husband ski?’
’Yes, he can. He can ski quite well.’

’Tud síelni a férjed?’
’Igen tud. Elég jól tud síelni.’

 Tehát a szerkezet:
I/ You/ He/ She/ We/ They + CAN + IGE

Tagadásnál a CAN’T (cannot) formát használjuk.
Kérdésnél pedig a CAN szóval kezdünk: Can you…? Can she…? Can they…? stb.

MÚLTIDŐ

A CAN múltidejű alakja a COULD.

’I could read when I was four.’
’Could you read when you were four?’
’No, I couldn’t.’

’Négyéves koromban tudtam olvasni.’
’Tudtál olvasni négyéves korodban?’
’Nem, nem tudtam.’

’Einstein couldn’t speak until he was eight.’
’Einstein nem tudott beszélni nyolcéves koráig.’

 A szórend ugyanaz, mint a jelenidőben. Egyszerűen a CAN/ CAN’T szavak helyére COULD/COULDN’T (could not) szavakat kell tenni.

PILLANATNYI KÉPESSÉG

 A fenti példák mind ’általános képességre’ vonatkoztak- ilyenek például az írás, olvasás, úszás, biciklizés, számítógép használat stb. Azaz dolgok, amit elsajátítunk és utána képesek vagyunk rá. A CAN és a COULD használható még átmeneti állapotoknál is:

’Tom can’t play today. He’s ill.’
Tom ma nem tud játszani. Beteg.

 ’Help! I can’t breathe.’
’Segítség! Nem kapok levegőt (nem tudok lélegezni).’

’She couldn’t concentrate because she had a headache.’
Nem tudott koncentrálni, mert fájt a feje.

BE ABLE TO

 Mivel a CAN/COULD csak jelen- és múltidőben használható, ha más idősíkban szeretnénk mozogni, az ABLE TO kifejezést kell alkalmaznunk. Az ABLE szó jelentése KÉPES.

Jövőidő
WILL/WON’T (will not) + BE ABLE TO + IGE

’Do you think she will be able to come?’
’Szerinted el fog tudni jönni?’

’I’m sorry, I  won’t be able to give you a lift to the station.’
’Sajnálom, nem foglak tudni elvinni az állomásra.

Present Perfect
HAVE/HAS + BEEN ABLE TO + IGE

’Have you been able to talk to him?’
’Tudtál vele beszélni?’

’I haven’t been able to finish the report yet.’
’Még nem tudtam befejezni a jelentést.’

Múltidő

A CAN és COULD mellett, az ABLE TO szerkezetet is használhatjuk jelen- és múltidőben. A jelentésük ugyanaz, viszont az ABLE TO kicsit hivatalosabb, elegánsabb hangzású.

’She’s not able to give up smoking.’
’Nem képes abbahagyni a dohányzást.’

’I wasn’t able to talk to the manager.’
Nem tudtam beszélni a menedzserrel.

to / ING

’I want to can swim.’ ’I love can swimming.’ Remélem látjátok a hibát az előző mondatokban. Mivel a CAN/COULD után sem ’TO’ sem ’…ING’ alak nem használható, ilyen esetekben is az ABLE TO szerkezethez kell alkalmazni:

’Don’t you want to be able to swim?’
Nem akarsz tudni úszni?

’I love being able to swim.’
’Szeretek úszni tudni.’

UDVARIAS KÉRÉS

A CAN és COULD szavakat akkor is használhatjuk, ha megkérünk valakit valamire. A COULD picit udvariasabb, mint a CAN.

’Can you help me?’
’Segítenél?’

’Could you hold the door?’
’Tartanád az ajtót?’

’Can you tell me the time please?’
’Meg tudodnád mondani az időt?’

’Could you say that again please?’
’Megismételné amit mondott?’

ENGEDÉLY KÉRÉS

A COULD ebben az esetben is udvariasabb, mint a CAN.

’Can I sit here?’
’Ülhetek ide?’

’Could I talk to you for a moment?’
Beszélhetnék veled egy percre?

’Can I go now?’
’Elmehetek?’

Remélem hasznosak voltak a fentiek- itt találtok még segítséget. Ha nem értetek valamit, kérdezzetek nyugodtan. Miről szeretnétek tanulni legközelebb? What can I do for you?

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Makkos Melinda

Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time