Angol Igeidők Egyszerűen

Hogyan tanuld meg az angol igeidőket egyszerűen? Ahhoz, hogy helyesen tudd használni őket, két dolgot kell szem előtt tartani:

ELTÉRŐ NYELVI ESZKÖZÖK

Az angol és a magyar nyelv egészen más eszközökkel fejezi ki azt, hogy mi mikor történik. A magyarban sokkal kevesebb idősíkot különböztetünk meg ‘nyelvtanilag’. Mi inkább a szövegkörnyezetbe épített szavak segítségével helyezzük el időben a történéseket. Mit értek ezalatt? Nézzünk meg két mondatot:
• Írtam egy levelet.
• Miközben írtam a levelet, felhívott a főnököm.
Ebben a két mondatban az ‘írtam’ szó ugyan megegyezik, viszont a szövegkörnyezetből tudjuk, hogy a második esetben egy ‘folyamatról’ van szó. Folyamatban volt az ‘írás’, amikor felhívott a főnököm. Tehát a magyarban nem kellett megváltoztatni az ‘írtam’ szót.
Ugyanezt a jelentésbeli különbséget az angol az ‘írtam’ szó formai változtatásával éri el. A ‘miközben’ szót akár el is hagyhatjuk:
• I wrote a letter. (Írtam egy elevelet.)
• I was writing the letter when my boss called me. (Éppen írtam a levelet, amikor felhívott a főnököm.)
Ez csak egyetlen példa. A rossz hír pedig az, hogy minden egyes igeidőben hasonló eszközbeli eltérésekkel találkozhattok. A jó hír az, ami ezután következik!

KULCSSZAVAK

Nem kell szabályokat tanulni! Sőt, nem is tanácsos. Ha minden mondatnál megálltok végiggondolni, hogy vajon melyik szabályt is kell éppen alkalmazni, még a legtürelmesebb hallgatóságot is el fogjátok veszíteni egy idő után. Nem is beszélve arról, hogy saját magatokkal szemben is el fogjátok veszíteni a türelmeteket.
Viszont, ha kulcsszavakhoz kötitek a különböző alakokat, pikk-pakk be fognak ugrani a helyes szerkezetek beszéd közben.
Nézzük tehát mik is azok a bizonyos kulcsszavak. Minden esethez odaírtam az igeidő angol és magyar nevét is, hogy könnyen megtaláljátok, ha többet szeretnétek olvasni róluk. Ezt a két bejegyzést mindenképpen ajánlom még a figyelmetekbe:
Angol Igeidők! Összefoglalva: Magyarázatokkal és Példamondatokkal
12 (All) English Tenses with Examples

angol igeidők

1. PRESENT SIMPLE (Egyszerű Jelen)

ALWAYS (mindig)
USUALLY (általában)
OFTEN (gyakran)
SOMETIMES (néha)
RARELY (ritkán)
SELDOM (ritkán)
HARDLY EVER (szinte soha)
NEVER (soha)
HOW OFTEN? (milyen gyakran?)
ONCE A DAY (egyszer egy nap)
TWICE A WEEK (kétszer egy héten)
THREE TIMES A YEAR (háromszor egy évben)

• I don’t always get up at six o’clock.(Nem mindig hatkor kelek.)
• She usually goes jogging alone.(Általában egyedül jár kocogni.)
• I rarely/seldom call her. (Ritkán hívom.)
How often do you do sports? (Milyen gyakran sportolsz?)
• I do sports once a day/twice a week/three times a year. (Naponta/Hetente kétszer/Háromszor egy évben sportolok.)

2. PRESENT PROGRESSIVE/CONTINUOUS (Folyamatos Jelen- valami folyamatban van)

NOW (most)
AT THE MOMENT (pillanatnyilag)
CURRENTLY (jelenleg)
AT PRESENT (jelenleg)
TODAY (ma)
THIS AFTERNOON (ma délután)
TOMORROW (holnap)
THIS WEEK (ezen a héten)
THIS MONTH (ebben a hónapban)
THESE DAYS (mostanában)

• What are you doing (now)? (Mit csinálsz most?)
Currently, I’m working for a bank. (Jelenleg egy banknál dolgozom.)
• I’m meeting an important client tomorrow. (Egy fontos ügyféllel találkozom holnap.)
• She isn’t taking the bus this week. (Ezen a héten nem busszal jár.)
• Claire’s doing more excercise these days. (Caire többet mozog mostanában.)

3. PRESENT PERFECT (Befejezett Jelen)

EVER (valaha)
NEVER (soha)
YET (már/még)
ALREADY (már)
SO FAR (ezidáig)
JUST (épp most)
RECENTLY (mostanában)
LATELY (mostanában)
STILL (még mindig nem)
HOW LONG (mióta)
SINCE 2010 (óta)
SINCE I WAS BORN (születésem óta)
FOR AGES (ezeréve)
FOR TWO YEARS (két éve)

• Have you ever talked to Ryan Gosling? (Beszéltél valaha Ryan Goslinggel?)
• I’ve just talked to him. (Épp most beszéltem vele.)
• I’ve known him for ages. (Ezeréve ismerem őt.)
• We haven’t talked to him yet. (Mi még nem beszéltünk vele.)

További példákért és magyarázatért, olvassátok el ezt a cikket:
Present Perfect Használata Egyszerűen

3.PAST SIMPLE (Egyszerű Múlt)

YESTERDAY (tegnap)
THREE DAYS AGO (három nappal ezelőtt)
TWO YEARS AGO (két évvel ezelőtt)
LAST WEEK (múlt héten)
LAST MONTH (múlt hónapban)
LAST YEAR (tavaly)
IN 2005 (2005-ben)
WHEN? (mikor?)

• I got up really late yesterday. (Tegnap nagyon későn keltem.)
• They moved here two years ago. (Két évvel ezelőtt költöztek ide.)
• Did you go on holiday last year? (Voltál nyaralni tavaly?)

4. PAST PROGRESSIVE/CONTINUOUS (Folyamatos Múlt- valami folyamatban volt)

THIS TIME YESTERDAY (tegnap ilyenkor)
AT TEN O’CLOCK LAST NIGHT (tegnap éjjel tízkor)
WHEN I ARRIVED (amikor megérkeztem)
WHEN THE PHONE RANG (amikor megszólalt a telefon)
WHILE (miközben, mialatt)

• I was lying on the beach this time yesterday. (Tegnap ilyenkor a parton feküdtem.)
• They were watching the news when I arrived. (Épp a híreket nézték, amikor megérkeztem.)
While Tom was bathing the children, Sue was preparing dinner. (Miközben Tom a gyerekeket fürdette, Sue vacsorát készített.)

5. PAST PERFECT (Befejezett Múlt)

ALREADY (már)
YET (még nem)
HOW LONG (mennyi ideje)
FOR TWO HOURS (két órája)
FOR TWENTY YEARS (húsz éve)
SINCE SEVEN O’CLOCK THAT MORNING (aznap reggel hét óta)

• The film had already started when I got to the cinema.
• I had been working since seven o’clock that morning. I was exhausted.

További példékért és magyarázatért a múlt időkkel kapcsolatban, látogassatok el ide:
Use Past Tenses Correctly and Make No More Mistakes

6. FUTURE SIMPLE (Egyszerű Jövő), WILL/ WON’T

I THINK (szerintem, azt hiszem)
WHEN/WHAT/WHERE/ HOW DO YOU THINK… (?) (mit gondolsz mikor/mit/hol/hogyan…?)
MAYBE (talán, lehet)
I’M (NOT) SURE (biztos vagyok benne, nem vagyok biztos benne)
I PROMISE (ígérem)

Where do you think you’ll live in ten years’ time? (Mit gondolsz, hol fogsz lakni tíz év múlva?)
Maybe, I’ll live in Brazil. (Lehet, hogy Braziliában fogok élni.)
• I’ll call you as soon as I get there, I promise. (

ONE-TO-ONE SKYPE LESSONS WITH AN AMERICAN OR BRITISH ENGLISH TEACHER

Other schools teach you grammar rules
MyEnglishTeacher.eu helps you to become a confident English speaker

Szerző: Makkos Melinda

Get Our Cool English Lessons For Free
  • Join over 10.000 subscribers
  • Get super materials and tips
  • Don’t waste your time